Aktuality Fórum Budopedia E-shop FAQ Kontakty
Škola Dokan BSK Členstvo Kurzy & Semináre Iga Ryu Kenpó Karate Karate pre deti Praktická sebaobrana Kobudó Ninjutsu Kyudo
Citáty majstrov:
Dnes je 20-5-2024, meniny má Bernard
pasik
Aktuality
Kurzy a semináre
Vyhľadávanie:
Členská zóna
Video materiály
Anketa
Aká oblasť bojových umení vás zaujíma najviac ?
Sebaobrana
43%
Práca s energiou
22%
Filozofia Budó
17%
Zbrane
11%
Kondícia
5%
podujatia.sk univerzitka.com fightsport.sk http://www.realityak.sk/ http://www.agrifarmi.sk/

JAN ÁMOS KOMENSKÝ

Vzdělancům mého národa


Rozhodl jsem se všechno, co spadá pod vědění lidské, sestaviti v přehled, aby se souborně předkládalo našim krajanům k nahlížení vše, co obsahuje tento svět a cokoli moudrosti ve všech knihách všech knihoven jest skryto.

A nepředkládám to pouhým překládáním z cizích jazyků, nýbrž s vlastním plánem a všude s pevným hlediskem probírám celé veškerenstvo věcí a cokoli má význam pro lidské poznání.

Jak mnoho bylo dosaženo buď v podání věcném neb v čistotě jazyka, nepřísluší vykládati mně. Palma stojí uprostřed! Nechť ji uchvátí, kdokoli může.

Vím, že by se tato práce dala pilovati a do nekonečna rozmnožovati; proto velmi rád ponechávám někomu látku ke slávě.

Jestliže by někdo chtěl závoditi se mnou vybudováním nového díla, nechť jen jde zhasit mou slávu, snáším to.

Nebo jestliže kdo bude chtíti někdy mou práci opravami zvětšiti, zmenšiti nebo pozměniti, rád jej přijmu do podílu slávy; pokud ovšem je vůbec dovoleno sahati po nějaké chvále tam, kde máme hleděti jen na slávu Nejvyššího, nebo lze-li v ni doufati tam, kde není možno podati nic trvalého, co by se nedalo zdokonaliti.

Dosvědčuji dále, že jsem nevykonal tolik, kolik bych chtěl nebo i dovedl, nýbrž jen tolik, kolik mi bylo možno pro rozsáhlost látky.

Opakuji tedy: Nebojím se toho, že budu od jiných předstižen, nýbrž naopak si toho velmi přeji; neboť to jest jeden z hlavních důvodů mého spisování, abych jiné povzbudil k poskytnutí větších darů vlasti.

Jestliže někdo zpozoruje u mne také omyly a bude je chtít odhaliti a zpříma vyvrátiti, nebudu to nést s mrzutostí, jen když se prospěje Pravdě a obecnému dobru.

Jestliže však někomu není libo se se mnou zaměstnávati pěstěním těchto snah, tu prosím, aby si tento nerozvážně neobliboval nedělati nic neb dělati potíže, a co nechce nebo nedovede opraviti, nechť přestane tupiti.

Není možné, aby jeden zmohl všechno; kdyby se práce spojila a každý přispěl pro celek tím, čím může, bude moci náš národ šťastně rozkvétati.

Ó moji krajané, při vaší slávě, ba při slávě Boží, vás zapřísahám, věnujte větší pozornost těmto věcem a buďte horlivější v práci.

 

 - - - 

 

Neříkej žádný: „Co my tak neobyčejnou věc začíti máme? Nechť začnou Francouzi, Angličané nebo Němci! Podíváme se jak se jim zdaří.“

Nebuďme, nebuďme, prosím, tak leniví abychom po jiných toliko vždy hleděli a za jinými zdaleka se plaziti chtěli!

Nechť nás také někdy v něčem jiní před sebou vidí!

Ne vždy vypůjčujme očí, také někdy svých, které nám Bůh dal, užívejme!

 

 - - - 

 

Protože příklady všeho světa ukazují, že sláva národů, měst, osad, obcí a církví toliko na lidech moudrých záleží: my opět čekati budeme, aby nám lidé takoví, jako v lese dříví, sami narostli?

Či z kamení jich sobě nebo ze špalků natešeme? Či počkáme, až nám je Bůh nějakým zázračným porodem, mimo běh přirozený, přiváděti začne?

Ó, nikoli, nikoli!

Naše povinnost jest o to se starati, aby naší bedlivou prací vychováni byli; proto starati se začněme již alespoň jednou; a to bez odkladu!

 
J. A. Komenský 

(pôvodný text a viac zaujímavých informácií nájdete po kliknutí na tento link)

nacitavam
zavrieť