Aktuality Fórum Budopedia E-shop FAQ Kontakty
Škola Dokan BSK Členstvo Kurzy & Semináre Iga Ryu Kenpó Karate Karate pre deti Praktická sebaobrana Kobudó Ninjutsu Kyudo
Citáty majstrov:
Dnes je 1-10-2023, meniny má Arnold
pasik
Aktuality
Kurzy a semináre
Vyhľadávanie:
Členská zóna
Video materiály
Anketa
Aká oblasť bojových umení vás zaujíma najviac ?
Sebaobrana
43%
Práca s energiou
22%
Filozofia Budó
17%
Zbrane
11%
Kondícia
5%
podujatia.sk univerzitka.com fightsport.sk http://www.realityak.sk/ http://www.agrifarmi.sk/

 

Buď si vedomý toho, že nebesia boli stvorené aby sa prejavili v piatich elementoch.

Jeden kúsok je zrkadlom všetkého ostatného.

Všetko je to isté,

To isté,

Každý kúsok existencie tvorí svoj vlastný vesmír.

Zem,

Voda,

Oheň,

Vzduch,

a potenciál ohromnej Prázdnoty sú tam vo všetkom.

(báseň o vzniku vesmíru )

   Na to aby jeden pochopil zákony vesmíru, musí pochopiť chod prírody a sklony ľudí.

   Jeden z dôležitých cieľov v štúdiu ninjutsu je rozvíjanie vedomia  „ki-ai“, ktoré jednotlivcovi umožňuje dostať sa do harmónie so všetkým čo je. Jednoducho povedané, študent ninjutsu sa musí stať úplne prirodzenou bytosťou. Tento systém uvedomenia si vecí je založený na mystickom poznaní vesmíru tak, ako ho učili stáročia pred nami japonský bojový kňazi yamabushi a boli rozvíjané v boji potulnými bojovníkmi senin gyoja obývajúcimi poloostrov Kii.

   V učení ninjutsu nie je nič bizarné, nereálne ani vyvodené z mystických predstáv. Mysticizmus je jednoducho štúdium metód ktoré priamo vedú k uvedomeniu si prírodných zákonov a vesmírneho vedomia. Pozorovaním prírody nepripútanou mysľou môže človek prísť k pochopeniu jeho sveta a jeho úlohy v ňom, čím príde k pochopeniu samého seba. Doktrína mikkyo alebo tajná náuka vychádzajúca z tibetskej tantrickej náuky učí, že všetky fyzické aspekty existencie pochádzajú z rovnakého zdroja a môžu tak byť zaradené do jedného z piatich prvotných prejavov existencie – elementov.

Ku - „prázdnota“ alebo zdroj submolekulárnej energie, je to „nič“ z čoho všetky „veci“ naberajú svoju formu

Fu – „vietor“ alebo prvky v plynnom stave

Ka – „oheň“ alebo prvky v stave uvoľňujúcom energiu

Sui – „voda“ alebo prvky v tekutom stave

Chi – „zem“ alebo prvky v tuhom stave

 

 

 

 

 

 

V spôsobe akým sa vysvetľuje vznik vesmíru učí, že ku (prázdnota) sa nabila polaritami, ktoré sa neskôr samy premenili v rôzne stupne elektromagnetického žiarenia. Tieto žiarenia vytvárali atómy, ktoré priniesli chemické plyny stavu fu reagujúce navzájom, čo viedlo ku vzniku reakcií na úrovni ka. Potom sa molekuly stali parou skupenstva sui a neskôr stuhli, aby sa stali pevným skupenstvom urovne chi. Tento vývoj býva označovaný ako zostupujúci vývoj elementov. Na to aby sme mohli študovať vzťah jednotlivca so zvyškom vesmíru na fyzickej, emočnej, intelektuálnej a duchovnej úrovni, prejavenie elementov ide v opačnom poradí a to vo vzostupnom. Začíname s pevnosťou (chi), ktorú vieme asi najjednoduchšie identifikovať.

   Kombinácie atómov s ich všetkými jadrovými a orbitálnymi časticami boli považované za model vesmíru s obežnými solárnymi systémami a galaxiami. Z rovnakého pohľadu môžeme na ľudské telo pozerať ako na miniatúrny model vesmíru. Štúdiom vzťahov týchto elementov a ich prejavov v prírode sa ninja učí ako sa stať viac prirodzenou a harmonickou bytosťou, vedomou si vlastných schopností a zodpovedností v prúde života. Chi (prvok zem) v ľudskom tele korešponduje s kosťami, zubami, svalmi a ostatnými pevnými telesnými tkanivami. Sui (prvok voda) predstavuje telesné tekutiny a tie aspekty tela, ktoré umožňujú poddajnosť a flexibilitu. Ka (prvok oheň) predstavuje proces metabolizmu a prejavuje sa cez telesné teplo. Fu (prvok vietor) odpovedá dýchaciemu cyklu – pohyb vzduchu smerom dnu a von a dýchacím cyklom ostatných častí tela. Ku (prvok prázdnota) sa sama prejavuje ako hluk, reč a schopnosť komunikovať.

   Fyzické elementy tela sa prejavujú v opačnom poradí keď sa začínajú strácať pri umieraní. Prvé odchádza vedomie a schopnosť komunikovať s ostatnými. Ďalšie v poradí je dýchanie. Po ňom nasleduje prvok oheň tak ako telo stráca telesnú teplotu. Napokon odchádza prvok vody a telo sa stáva vysušené a tuhé. Úplne na záver je pohltený dokonca aj prvok zeme, keď sa kosti a zuby premenia v prach.

  5 základných elementov prejavujúcich sa ako fyzično okolo nás je rovnako prepojených s úrovňami rozvoja našej osobnosti. Pohybujeme sa smerom od jedného elementu k druhému vplývajúcemu na nás ako zmeny vedomia alebo naše „nálady“.

   V najzákladnejšom prejave elementov, na úrovni prvku zeme sme si vedomí našej fyzickej pevnosti a stability. Nachádzame tu odpor voči akémukoľvek pohybu a túžbu udržovať veci v takom stave, v akom práve sú. Asi najtypickejším príkladom  elementu zeme sú skaly, ktoré nedokážu rásť, hýbať sa alebo sa zmeniť bez pomoci iných elementov. Keď je naša osobnosť pod vplyvom elementu zeme, zaoberáme sa udržiavaním vecí na ich mieste a sme si vedomí pevných častí nášho tela. Centrum prvku zeme (chi) sa nachádza v základni chrbtice a jeho červená farba sa spája s týmto fyzickým vplyvom. Fyzický prejav našej osobnosti pod vplyvom prvku vody nám umožňuje byť si vedomí našich emócií a tekutých častí tela. Pre túto úroveň vedomia sú charakteristické reakcie na fyzické zmeny a schopnosť plynulo sa adaptovať na naše okolie. Rastliny nám dávajú jasný príklad fungovania princípu prvku vody v tom ako sú schopné nezávislého rastu a pohybu. Reagujú na podnety a napriek tomu nie sú schopné ovplyvniť ich okolie. Keď je naša osobnosť pod vplyvom prvku vody, reagujeme na to čo nás stretne a sme zameraná na ťažšie emócie. Sui (prvok voda) má svoje centrum v spodnej časti brucha a jeho oranžová farba sa spája s vplyvom emócií. Na úrovni prvku ohňa, tretieho najvyššieho prejavu prvkov sme si vedomí našej agresívnej povahy. Agresia v tomto zmysle sa vzťahuje na dynamickú a rozpínajúcu sa energiu a nemá v úmysle niesť negatívny alebo násilný prvok. Na tejto úrovni vedomia zažívame pocity tepla, radosti a priamej kontroly nášho okolia. Divoké zvieratá sú asi najtypickejším prejavom prvku ohňa tým, že sú schopné pamätať si a myslieť, kontrolovať životy druhých a hľadať potešenie. Keď sa dostávame pod vplyv prvku ohňa, sme si vedomí našej rozpínavosti, dynamickej sily a našich schopností. Ka (prvok oheň) sa nachádza na spodnom konci hrudnej kosti a jeho žltá farba sa spája s touto expanzívnou a agresívnou energiou.

   Prvok vzduch sa v našej osobnosti prejavuje prostredníctvom nášho intelektu, tolerancie a pociťujeme ho ako múdrosť a lásku. Ľudské bytosti sú najvyšším príkladom princípu vzduchu v tom, že sú schopné uvažovania, rozumového chápania a lásky. Keď sa naša osobnosť nachádza pod vplyvom prvku vzduchu zažívame súcit, prijatie a uvedomovanie si vzťahov s okolím. Fu (prvok vzduch) má svoje centrum v strede hrudníka a farba zelená má na neho vplyv.

   Najvyššia a najčistejšia zo všetkých fyzických elementov je ku, veľká prázdnota. Západnými učencami pôvodne prekladaná ako „éterická substancia“ je dnes táto prázdnota najlepšie reprezentovaná konceptom submolekulárnej štruktúry. Neviditeľné častice energie vytvárajú atómy, ktoré sa kombinujú aby vytvorili celý rad materiálnych vecí vo svete. Z pohľadu osobnosti prvok prázdnoty prináša kreativitu a schopnosť usmerniť jeho potenciál, aby sa mohol stať ktorýmkoľvek zo 4 nižších elementov. Ku, zdroj všetkých elementov sa nachádza v hrdle a modrá farba sa spája s týmto kreatívnym vplyvom.

   Asi najlepšia cesta k tomu ako porozumieť vplyvy jednotlivých centier vedomia je pozrieť sa na to pomocou príkladov z bežného života.

Príklady zo života:

 

1. Si na futbalovom zápase alebo v preplnenom verejnom parku. Neďaleko od teba je skupinka opitých. Sú vo svojom svete a bavia sa. Aj keď sú trochu hlučný nikoho fyzicky neobťažujú ani nikomu neubližujú. Z rôznych centier môžu nastať tieto reakcie:

Zem           Vytrváš. Buď ani nezaregistruješ opilcov alebo sa naladíš tak, že ich budeš ignorovať. Nemá to na teba žiaden vplyv.

Voda         Reaguješ. Budeš ich považovať za útočných a budeš im čeliť. Zavoláš políciu alebo sa dvihneš a pôjdeš inde.

Oheň         Užívaš si. Považuješ ich za zábavných. Sleduješ pouličnú show a bavíš sa na tom celom – ako sa správajú opilci a ako na nich reagujú ľudia okolo. Je to smiešne.

Vzduch     Uvažuješ. Cítiš sa dobre lebo sa zabávajú ale máš starosti, že by si mohli ublížiť alebo obťažovať okolie. S úsmevom sa sám sebe čuduješ prečo sa niektorí ľudia musia opiť namiesto toho aby si užívali život s detskou bezstarostnosťou. Dotýka sa ťa to.

 

2. Rozhoduješ sa aký film si pozrieš. Podľa energie v jednotlivých centrách sa rozhodneš pre:

Zem             Dokument alebo vojnový príbeh.

Voda            Erotický alebo dobrodružný film

Oheň            Komédiu alebo muzikál

Vzduch        Romantický film alebo drámu.

 

pripravil Tomáš Sokol, z anglického prekladu knihy Ninja, Spirit of the shadow warrior, Stephen K. Hayes

 

 

 

Pre pridanie komentárov sa musíte prihlásiť do členskej zóny
nacitavam
zavrieť