Aktuality Fórum Budopedia E-shop FAQ Kontakty
Škola Dokan BSK Členstvo Kurzy & Semináre Iga Ryu Kenpó Karate Karate pre deti Praktická sebaobrana Kobudó Ninjutsu Kyudo
Citáty majstrov:
Dnes je 1-10-2023, meniny má Arnold
pasik
Aktuality
Kurzy a semináre
Vyhľadávanie:
Členská zóna
Video materiály
Anketa
Aká oblasť bojových umení vás zaujíma najviac ?
Sebaobrana
43%
Práca s energiou
22%
Filozofia Budó
17%
Zbrane
11%
Kondícia
5%
podujatia.sk univerzitka.com fightsport.sk http://www.realityak.sk/ http://www.agrifarmi.sk/

 

Prednáška zenového Majstra Seung Sahna v chráme Mu Sang Sa na konci zimy Kyol Che 2001.

 

 

[Zdvihne zenovú palicu nad hlavu, potom palicou udrie do stola.]

Význam tohto úderu je: upevňovanie je uvoľňovaním; uvoľňovanie je upevňovaním. Sútra Srdca hovorí, „forma je prázdnotou, prázdnota je formou.“ Keďže všetky veci na svete majú meno a formu, môžeme povedať, že toto je „protikladný svet.“ V tomto protikladnom svete sa upevňujeme a tiež uvoľňujeme. Dnes je Hae Jae, koniec zimy, čo znamená uvoľňovanie. Kyol Che, naše pomenovanie pre trojmesačnú zimu znamená upevňovanie. Vo svete plnom protikladov zvyčajne existujú spory.

[Zodvihne zenovú palicu nad hlavu, potom palicou udrie do stola.]

Pôvodný význam tohto úderu znamená: nie je tu ani len jediná vec. Šiesty patriarcha nás učil, že všetky veci na tomto svete, nespočetné množstvo vecí, majú meno a formu. Všetky tieto mená a formy sú vytvorené mysľou. A dokonca ani myseľ sama neexistuje. Akokoľvek hľadáme, nemôžeme ju nájsť. Takže, ak tu nie je nič čo by sme našli, čo je potom to, čo sa stáva pevným? Čo je to, čo sa stáva uvoľneným? Voláme to svet nirvány.

[Zodvihne zenovú palicu nad hlavu, potom palicou udrie do stola.]

Na tomto svete, upevňovanie je len upevňovaním, uvoľňovanie je len uvoľňovaním. Keď čítame Sútru Srdca, konečne prichádzame k Anuttara Samyak Sambodhi - najvyššiemu osvieteniu. Je to miesto, kde upevňovanie je len upevňovaním, uvoľňovanie len uvoľňovaním. Najskôr som hovoril o protikladnom svete. V ňom je všetko veľmi odlišné – upevňovanie, uvoľňovanie – veľmi jasné. Potom som hovoril o svete nirvány: žiadne upevňovanie, žiadne uvoľňovanie. Potom som hovoril o pravdivom svete: upevňovanie je upevňovaním, uvoľňovanie je uvoľňovaním. Ktorý z týchto troch svetov je skutočný svet? Forma je prázdnotou, prázdnota je formou: je to správny svet? Žiadna forma, žiadna prázdnota – svet nirvány; je to ten správny svet? Forma je forma, prázdnota je prázdnota; je toto ten správny svet? Ak niekto povie, že našiel správny svet, udriem ho touto palicou tridsať krát. Ak nenájde ten správny svet, tiež ho udriem touto palicou tridsať krát. Prečo tomu tak je?

KATZ!

Dnes je deň splnu prvého mesiaca. Voláme ho Hae Jae – prvý deň po trojmesačnej intenzívnej meditácií.

Ľudská hlava je belšia a belšia ako starne, ale farba vrchov ostáva zelená. Nakoniec sa obaja, človek aj hora, navrátia k prázdnote. Dnes je koniec Kyol Che. Znamená to nepútať sa k svetu mien a foriem. Ak sa nepripútaš k svetu mien a foriem, neostane nič, len náš svet „z momentu na moment“. Čo robím v tomto okamihu? To je najdôležitejšie.

V skutočnosti moja reč Dharmy práve skončila. Napriek tomu, veľa ľudí nerozumie, takže to vysvetlím o trochu viac. Zvyčajne by sme povedali, že moja myseľ ma sem priviedla počúvať túto reč. Ale kde je myseľ? Odkiaľ sa objavuje a kam mizne? Nerozumieme tomu. To je ľudské. Nosíte svoju myseľ všade, ale nerozumiete čo to je. Stále hovoríme „Ja, Ja, Ja,“ ale nerozumieme tomuto „Ja.“ Takže veľká otázka je: čo je to človek?

Slávna zenová báseň hovorí: Prichádza s prázdnymi rukami, odíchádza s prázdnymi rukami – to je človek.

Keď sa narodíš, odkiaľ prichádzaš? Keď zomrieš, kam ideš?

Život je ako premenlivý mrak, ktorý sa zjavuje. Smrť je ako premenlivý mrak, ktorý sa stráca. Pritom tento mrak pôvodne neexistuje.

So životom a smrťou, prichádzaním a odchádzaním je to tiež tak. Ale je tu jedna vec, ktorá ostane jasná. Je čistá a jasná, nezávislá od života a smrti. Čo je tou jedinou čistou a jasnou vecou, ktorá dookola ťahá toto telo? Aký má význam, že všetci títo ľudia zo vzdialených krajín prichádzajú sem do nášho chrámu v Kórei a praktikujú Zen? Práve kvôli tej jedinej jasnej a čistej veci.

Keď nájdeš tú jedinú čistú a jasnú vec, vtedy sa staneš Tathagáta Buddhom. Ďalšia slávna báseň hovorí: „Ak chceš porozumieť Buddhovmu kráľovstvu, udržuj myseľ jasnú ako priestor. Nechaj všetky svoje myšlienky a všetky vonkajšie túžby spadnúť do diaľky. Nechaj svoju myseľ ísť kdekoľvek bez prekážky. Buddhov svet, je svet bez prekážok. Čo potom udržiava myseľ jasnú ako priestor?

Ak tomu nerozumieš, potom počúvaj nasledovné. Je to podstata osvietenia. Hore je príbytok všetkých Buddhov. Dolu je šesť ríš existencie. Jedna za druhou, každá vec to má. Jedna za druhou, každá vec je dokonalá.“ Všetko má rovnakú podstatu ako Buddha. Vy všetci – dokonca aj pes, krava, mačka, vták – všetko má rovnakú pôvodnú podstatu. Tá podstata je pôvodne čistá ako priestor. Báseň ďalej hovorí „To (pôvodná podstata) a prach (svet mena a formy) sa navzájom prelínajú. To je prejavené vo všetkých veciach.“

 Z tejto pozície môžeme porozumieť zenovému Majstrovi Un Munovi keď hovorí: „Buddha je suché hovno na palici“ alebo keď zenový Majster Dong Sahn hovorí: „Buddha sú tri libri ľanu.“ Nepotrebujeme cvičiť meditáciu veľa, veľa rokov a čakať a čakať a čakať pokým sa táto pozícia, tento stav objaví.

Nie je tu žiadne miesto, ktoré by nebolo miestom Buddhu. Nie je tu nič, čo by nemalo Buddhovu podstatu. Aj keď všetko čo cítime, vidíme a počujeme má Buddhovu podstatu, nerozoznávame to kvôli všetkému nášmu premýšľaniu. Ak ho odložíme - všetko naše premýšľanie - úplne ho odložíme, potom sa staneme jedno s celým vesmírom. Potom všetko čo vidíme, počujeme, cítime...je Buddha. Všetko má Buddhovu podstatu.

[Zodvihne zenovú palicu nad hlavu.]

Takže, zodvihnutá zenová palica – vidíte?

[Udrie palicou po stole.]

Počujete? Teraz už vidíte a počujete jasne. Takže, sú – táto palica, tento zvuk a tvoja myseľ – rovnaké či odlišné? Ak povieš, že sú rovnaké, 30 krát ťa táto palica udrie. Ak povieš odlišné taktiež ťa táto palica 30 krát udrie. Prečo je to tak, že vás udrie či poviete rovnaké alebo odlišné? Prečo?

KATZ!

Tri krát tri sa rovná deväť.

Aj keď je už moja reč Dharmy úplne na konci, niektorí ľudia ešte stále nemajú jasno. Moja myseľ je to,  čo ťahá toto telo. Ale nerozumiem, „kde je moja myseľ?“ Ak by si jasne porozumel svojej mysli – kde bola, aká je – potom všetko čo som povedal by bolo veľmi jasné, ale ty to nevieš. Každý, kto bol na ústraní, rozumie tejto otázke.

Med a cukor, obe sú sladké. Ale ako vysvetlíš rozdiel medzi sladkosťou medu a sladkosťou cukru? Je nemožné to vysvetliť. Aj keď na túto tému napíšeš veľa kníh, stále by si nedokázal vysvetliť rozdiel. Ale ak prídeš sem hore a dám ti med a cukor do úst... ahaaa! Potom pochopíš ten rozdiel.

Musíš to zažiť...

Môžeš o tom prečítať všetko, a stále neporozumieš. Našťastie máme zenové centrum tu v Hwa Gye Sa, kde ľudia môžu prísť a ochutnať. Ak skúšaš a praktikuješ v zenovom centre, potom v určitom bode porozumieš, „Aha, to je moja myseľ. To je miesto, kde moja myseľ ostáva.“ Potom postupne, sa bude pred tebou vždy objavovať kde je tvoja myseľ je a aká je.

Kedysi dávno, v Číne, kdekoľvek mu položili otázku, zenový Majster Lin Chi vždy zakričal KATZ! Kedykoľvek sa niekto opýtal zenového Majstra Dok Sahna otázku, len ho udrel. Keď bola zenovému Majstrovi Gu Jimu položená otázka, zodvihol jeden prst. Dok Sahn udrel, Lin Chi zakričal KATZ! A Ju Ji zodvihol jeden prst – sú rovnakí či rozdielni? Ak povieš, že sú rovnakí, udrie ťa táto palica, ak povieš, že sú rozdielni, taktiež ťa udrie palica. Čo možno urobiť?

To je prvé cvičenie.

Niekto sa opýtal zenového Majstra Dong Sahna, „Čo je Buddha?“ On odpovedal, „Tri libri ľanu.“ Mních sa opýtal zenového Majstra Un Muna, „Čo je Buddha?“ Zenový Majster Un Mun odpovedal, „Suché hovno na palici.“ Prvý traja zenoví Majstri neotvorili ústa v odpoveď...len akcia. Ale ďalší dvaja zenoví Mastri ich otvorili učiac nás pravdu. Ak vydržíme praktikovať, nakoniec vstúpime do ríše osvietenia. Potom všetko čo vidíme, počujeme, cítime, chutnáme a chytíme... všetko je jasné. Skôr ako naša predstava seba samého, nášho „ja“ zatienila pravdu. Ale ak ju dáte preč, potom tu nezostane nič, čo by vám bránilo stať sa s vesmírom jedno.

Takže, čo je pravda? Všetko čo vidíme, počujeme, cítime, chutnáme a dotýkame sa toho... všetko je pravda. Obloha je modrá, strom je zelený, pes šteká, cukor je sladký. Aj keď žijeme v tejto pravde celý čas, zabúdame na našu „neviem“ pravdu. A to kvôli myšlienke, „ja“. Myšlienka o sebe samom blokuje pravdu. Takže ak nemáš žiadne „ja“, ak nemáš žiadnu predstavu o sebe, potom všetko je pravda.

Z tohto dôvodu veľkí dávni mnísi povedali:

„Dosiahnúť svoje pravé JA a získať osvietenie je ľahšie ako piť vodu keď si smädný.“

Ako to, že nevieme tak jednoduchú vec? Pretože máme priveľa myšlienok. Čo môžeme urobiť so všetkým tým premýšľaním? Musíme praktikovať, aby sme sa zbavili našich myšlienok. Ak máš myseľ, daj ju okoloidúcemu psovi. Ak dáš preč svoju myseľ, potom ty a celý vesmír splyniete v jedno. Vtedy všetko, čo vidíš a cítiš, je  skutočné, všetko je pravda. Celý svet je pravda.

Zenoví učitelia, počas dynastií Tang A Sung, učili len o tomto „pravdivom svete“. Nakoniec však v Číne Zen vymizol, pretože tam nebolo žiadne učenie ako by mali ľudské bytosti správne fungovať z momentu na moment. Ale našťastie tam boli veľkí učitelia, ktorí zdedili správne zenové učenie. Čo je teda správne učenie? Čo je správna funkcia? Našou prácou je pomáhať všetkým trpiacim bytostiam. Ak je niekto hladný, daj mu najesť. Ak je niekto smädný, daj mu vodu. Ak niekto potrebuje pomoc, len mu pomôž. To je naša správna funkcia.

V našom učení sú jasne dané tri body: jadro, pravda a funkcia. Najskôr, učíme o jadre pomocou jednej akcie, ako napríklad zdvihnutím prstu, skríknutím KATZ alebo len úderom o podlahu. Ďalej učíme o pravdivom svete: vankúš je žltý, podlaha je hnedá, stena je biela, obloha je modrá. Nie je tam nič, čo nie je pravda. Všetko je pravda, všetko je jasné. Ak vieme dosiahnuť tento pravdivý svet, potom to môžeme použiť kdekoľvek na pomoc trpiacim bytostiam. Voláme to cesta Bodhisattvu. V našej škole, jadro, pravda a funkcia sú učené veľmi zreteľne a jasne.

Buddizmus je veľmi dôsledný vo svojom učení, praktickom použití a svojej funkcii. Takmer všetky náboženstvá majú nejaký druh protikladného myslenia. Napríklad, musím zavolať Boha na pomoc, musím sa modliť k Bohu alebo dosiahnuť Boha mimo mňa. Ale Buddhizmus učí, že ak praktikuješ a dosiahneš svoje pravé JA, potom sa staneš Buddhom. V kresťanskej Biblii, Ježiš hovorí: „JA SOM - Cesta, Pravda a Život.“

Avšak veľa ľudí nerozumie významu za tým. Aký je význam „Cesty“? Cesta znamená návrat k Jadru - Zdroju - Podstate. Aký je význam „Pravdy“? Všetko čo vidíš, počuješ, cítiš a chutnáš už JE Pravdou.

Čo nie je Pravda? Obloha je modrá, strom je zelený, pes šteká, cukor je sladký. Aj keď žijeme v tejto Pravde celý čas, nepoznáme Pravdu, pretože nepoznáme samých seba.

Aký je význam „Života“? Život znamená pomáhať všetkým bytostiam. Keď sú hladní, daj im jedlo. Keď sú smädní, dať im napiť. Kedykoľvek stretneš trpiace bytosti, len im pomôž. Buddhistické učenie nám ukazuje ako nájsť správnu Cestu, Pravdu a správny Život a použiť ich na záchranu všetkých bytostí od utrpenia. (a v tom je v dokonalej zhode s podstatou všetkých umení BUDÓ - pozn. korektora)

Celá naša praktikujúca rodina by v tomto mala mať veľmi jasno. Nemali by sme na to zabúdať keď spievame. Vtedy by sme sa mali sami seba pýtať: „Kto to spieva?“. Keď sa klaniame, mali by sme sa pýtať: „Kto sa to klania? Kto robí tieto veci?“

Keď vypukla kórejská vojna, v tých časoch bola jedna vdova, ktorej jediný syn musel ísť do vojny. Pretože bola úplne oddaná svojmu synovi, celý čas sa o neho strachovala: „Musím zabezpečiť, aby sa oženil; Musím zabezpečiť, aby mal dobré bývanie a pekné veci; Takže musím usilovne pracovať zatiaľ čo je preč.“ Každý deň, aj keď usilovne pracovala a vytrvala dlhé hodiny, nikdy nezabudla na svojho syna; Ani vo svojich snoch. Keď sa jej syn vrátil späť, vdova bola nesmierne šťastná.

Rovnako ako vdova myslí iba na svojho syna, naši študenti by nikdy nemali zabudnúť na Buddhove učenie. Nikdy by nemali zabudnúť na svoj smer. (BUDÓ)

Ako si udržujeme túto veľkú otázku v našom každodennom živote – toto veľké „neviem“ – môžeme sa len tešiť na moment, keď sa to zrazu zjaví a my sa staneme jasnými. Rovnako ako sa vdova vždy tešila na deň, keď sa jej syn vráti, my by sme si mali vždy udržiavať našu veľkú - čistú myseľ „neviem“. Vždy udržiavať veľkú otázku vo všetkom čo robíme, keď spievame, keď jeme, ... vo všetkom... až do dňa, než dosiahneme osvietenie a môžeme zachrániť všetky bytosti od utrpenia.


Preklad z anglického originálu Kristína Kotlebová,
prepis Michal Mrvečka,
korektúra Dávid Pĺž,
vyňaté z časopisu Primary Point Jeseň 2001.

Pre pridanie komentárov sa musíte prihlásiť do členskej zóny
nacitavam
zavrieť